Hvilket utstyr man skal bruke, avhenger noe av hva man ønsker å oppnå. Jeg er tilhenger av frie vekter da dette setter krav til kroppen som helhet. Bruk av base øvelser og fri vekter, skaper koordinasjon, bevegelses forståelse og tar i bruk flere muskelgrupper samtidig.
Dette skaper bedre resultater, totalt sett. Et eksempel: Å trene armene (biceps) med curl, kan være OK, men la oss si at du trener deg opp til å klare kroppshev med vekter rundt hoften, tror du da at ikke armene har «fulgt med» og dermed hatt vekst? Mere innhold kommer.